Privacy & cookies

Privacyverklaring
PrePret gevestigd aan Euroweg 100, 3825 HD Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zwangerschapsecho.nl Euroweg 100, 3825 HD Amersfoort 033-4328646

Pita Cosijnse-Hulshof is de contactpersoon van PrePret zij is te bereiken via info@prenataalscreeningscentrum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PrePret. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PrePret verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor en Achternaam
  om u te kunnen aanspreken via mail, telefoon en medische echoverslagen
   
 • Geslacht
  om te weten hoe we u moeten aanspreken.
   
 • Adresgegevens
  om eventuele correspondentie m.b.t. de afspraak te versturen. En om na te gaan uit welke omgeving onze klanten komen.
   
 • E-mailadres
  om de afspraken te bevestigen en eventueel contact met u op te nemen bij vragen en of wijzigingen.

Geheimhoudingsplicht
Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. 

Delen van persoonsgegevens met derden
PrePret verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld gegevens verstrekken aan uw verloskundige of waar nodig 2e lijns aan het ziekenhuis, dit zal eerst altijd met u gecommuniceerd worden. Verder zullen wij uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden gebruiken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website www.prepret.nl wordt er gebruikt gemaakt van De widgets onlineafspraken (om een afspraak bij ons te boeken). Hier worden cookies geplaatst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PrePret neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@prenataalscreeningscentrum.nl